Pamiatky

Pamiatky

Skanzen Havránok Liptovská Maraarcheologické múzeum v prírode sa nachádza na vŕšku Úložisko pri vodnej nádrži Liptovská Mara. Našlo sa tu sídlisko z mladšej doby železnej (300-100 pred n.l.). Boli objavené zvyšky spaľovaných obiet (obilie, šperky) a v studni kosti siedmich ľudí, pravdepodobne obetí náboženských rituálov. V 11. až 15. storočí tu stál slovanský drevený hrádok opevnený palisádami. V sanzene sa nachdzajú stavby obydlia, obetiská, pec, rekonštrukcie keltských stavieb, rekonštruovaná latenská hradba a brána, stredoveká obranná priekopa, most, dlaždené nádvorie a suterén drevenej, obytnej veže, rekonštruuje sa stredoveký kostol. 37km od Malužinej

Skanzen Vlkolínec obec Vlkolínec sa nachádza vo výške 718 m.n.m., pod vrchom Sidorovo nad Revúckou dolinou. Predstavuje najzachovalejšiu rezerváciu ľudovej architektúry na Slovensku. Od roku 1993 zapísaná do zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Ako jediná obec na Slovensku nie je narušená novou výstavbou. Dominantou obce je drevená zvonica. Drevenice a priľahlé hospodárske objekty sú ideálne zachovalým obrazom niekdajšej slovenskej horskej obce s celým jej svojrázom. Je to živý skanzen slovenského horského bývania na pôvodnom mieste. Vlkolínec je trvalo obývaná obec, v súčasnosti s 29 obyvateľmi v 18 domoch z celkového počtu 55 domov. 53km od Malužinej

Kostol Svätý Kríževanjelický drevený kostol sa nachádza za obcou Svätý Kríž na strednom Liptove. Pochádza z roku 1774 a je to jedna z najväčších drevených stavieb v Európe. Bol postavený majstrom Jozefom Langom v obci Paludza a po jej zatopení pri budovaní Liptovskej Mary bol premiestnený do obce Svätý Kríž. 29km od Malužinej

Skanzen Liptovskej dediny Pribylinamúzeum, skanzen Liiptovskej dediny v Pribyline leží v ústi Račkovej doliny. V skanzene sú prevažne stavby zo zátopovej oblasti Liptovskej Mary a z niektorých obcí horného a dolného Liptova. Dedinský život je zaznamenaný tradičnými domčekmi. Spôsob života vyššej vrstvy dokumentuje dom richtára, zemiansky dom a kaštieľ z Parížoviec. 20km od Malužinej

Mauzóleum Andreja Hlinkusa nachádza v Ružomberku priamo pod Kostolom sv. Ondreja. Mauzóleum má dve časti, kaplnku so vstupom a hrobku na ľavej strane od kaplnky. Jeho súčasťou je i busta A. Hlinku spolu s nerezovým krížom. Andrej Hlinka patril k hlavným predstaviteľom hnutia za autonómiu Slovenska. Vedľa mauzólea stojí novorenesančná budova Mestského úradu, ktorej súčasťou je fara, kde Andrej Hlinka pôsobil. 49km od Malužinej

Hrad a kaštieľ Liptovský Hrádoksa nachádza na severnom okraji mesta Liptovský Hrádok pri ceste smerom na Podbánske. Prvé zmienky o hrade sa datujú k roku 1316 keď dal magister Donč na úzkom skalnom výbežku postaviť hrad. V roku 1601-1603 bol postavený okolo hradu renesančný kaštieľ. Hrad v roku 1803 vyhorel a obnovili sa už len kaštieľ. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia kaštieľa a zakonzervovanie niektorých častí hradu. Zrekonštruované časti kaštieĺa služia ako Hotel – Grand Castle. K dispozícii je štýlové ubytovanie, bar s reštauráciou, wellnes, fitness a aj priestory pre konferencie a rôzne spoločenské udalosti. 10km od Malužinej

Likavský hradzrúcaniny Likavského hradu stoja na jednom zo skalnatých štítov Chočských vrchov na pravom brehu Váhu. Obdobie i objednávatel’ výstavby hradu sú nejasné. Podľa niektorých ho postavili templárski rytieri, iní za jeho budovateľa pokladajú majstra Tomáša Csókakőiho, kráľovského vrátnika a liptovského išpána. Verejnosti je sprístupnená Hunyadyho veža, v ktorej je umiestnená expozícia dejín hradu, fotografická dokumentácia hradu, reprodukcie dobových rytín, drevorytov, kresieb a malieb, kreslená dokumentácia archeologických nálezov, stavebných prvkov a detailov, trojrozmerné exponáty, ktoré sprítomňujú dobu, ľudí a život Likavského hradu v priebehu štyroch storočí jeho existencie. 50km od Malužinej

Liptovský hradzvyšky niekdajšieho hradu stoja na vrchu Sestrč (999,9 m n. m.) v Chočských vrchoch, nad obcami Kalameny a Bukovina. Liptovský hrad bol najvyššie položeným hradom na Slovensku a zároveň jeden z najvyššie položených v strednej Európe. V roku 1262 ho dal postaviť kráľ Belo IV. V roku 1471 ho nechal úplne zničiť Matej Korvín. Dochovala sa z neho len časť múra pod previsom zatrávnenej zeminy. V súčasnosti z neho možno obdivovať nielen krásy Liptova, ale aj bohatú archeologickú expozíciu v prírode. Vstup do areálu hradu je bez poplatkov. 49km od Malužinej