Jaskyne

Jaskyne

Demänovská ľadová jaskyňa patrí medzi najnavštevovanejšie jaskyne na Slovensku. Ľadová jaskyňa je známa svojou trvalou ľadovou výplňou, mohutnými tvarmi podzemných priestorov a vzácnou jaskynnou faunou. Prístupná od polovice mája do septembra. 30km od Malužinej

Demänovská jaskyňa slobody najnavštevovanejšia a najprístupnejšia jaskyňa na Slovensku. Nchádzajú sa v nej krásne jazierka, jaskynné perly a podzemný tok riečky Ďemänovky. Prístupná od januára do októbra. 30km od Malužinej

Bystrianska jaskyna je najvýznamnejšou jaskyňou Horehronského podolia. Je vytvorená podzemným tokom Bystrianky, známa je pozoruhodnými skalnými tvarmi a výskytom sintrovej výplne. Vďaka svojim priaznivým klimatickým podmienkam sa využíva na liečbu astmy a horných dýchacích ciest. 29km od Malužinej

Jaskyňa mŕtvych netopierovnachádza sa vo výške 1520 m.n.m. v centrálnej časti hrebeňa Nízkych Tatier v Ďumbierskom vysokohorskom krase. Patrí medzi najrozsiahlejšie a najvýznamnejšie vysokohorské jaskyne Slovenska. Vyskytujú sa v nej vulkanické horniny kriedového veku, nálezy netopierých kostičiek starých 6000 rokov, v niektorých častiach jaskyne sa nachádzajú kostrové zvyšky kún, medveďov a kôz. Návštevníci musia prísť v pevnej obuvi, dostanú speleologickú výstroj a zavesení na lanách s prilbami majú možnosť skúmať podzemie Nízkych tatier. Na prehliadku sa treba objednať. Prístupná od marca do decembra. 35km od Malužinej